eisen voor rijgeschiktheid

Dit kan om verschillende redenen gebeuren. Dit wordt onder andere gedaan als je een of meerdere vragen op het formulier Eigen Verklaring bevestigend beantwoordt. Verder worden alle bestuurders vanaf de leeftijd van 75 jaar bij elke verlenging van hun rijbewijs gekeurd. Dit gebeurt elke 5 jaar. Dit wordt gedaan vanwege eventuele lichamelijke problemen die het besturen van een motorvoertuig bemoeilijken. Bij de aanvraag van een rijbewijs C of D, voor respectievelijk vrachtwagen en bus, worden verder hogere eisen gesteld. Hier is een medische keuring aan verbonden bij een door het CBR gekozen arts. Je kunt ook zelf om een beoordeling vragen als je twijfels hebt over je rijgeschiktheid. Hier neemt het CBR dan een bindend besluit over. Je vindt meer informatie over deze procedure op de website van het CBR. Er zijn kosten verbonden aan zowel de procedure als aan het medisch onderzoek.

Door de politie opgelegd onderzoek

In sommige gevallen zal de politie, bij twijfel over je geschiktheid om een motorvoertuig te besturen, contact opnemen met het CBR. Dit kan ook gedaan worden door de officier van justitie. Als dit gebeurt, volgt er een onderzoek volgens de Vorderingenprocedure. Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid te waarborgen. Je kunt op de website van het CBR zelf meer informatie vinden over hoe deze procedure in zijn werk gaat. Zoals vermeld ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die gemaakt worden bij de procedure en/of bij benodigde medische onderzoeken.

Rijden onder eigen verantwoordelijkheid

Uiteindelijk blijf jezelf altijd de eindverantwoordelijke voor een veilige deelname aan het verkeer. Als je bijvoorbeeld veranderingen in je gezondheid hebt, is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts en dit verder te bespreken. Een zorgverlener is verplicht om jou te melden wat de invloed van eventuele gezondheidsproblemen of medicatie op je deelname in het verkeer is. Dit kan ertoe leiden dat je besluit tijdelijk te stoppen met rijden. Deze wijziging kan je ook doorgeven aan het CBR. Dit elimineert de onzekerheid over het wel of niet rijden. De website van het CBR biedt meer informatie over het rijden bij een aantal veel voorkomende gezondheidssituaties.

Reacties zijn uitgeschakeld.