Verkeer veiliger

De overheid wil graag dat het deelnemen aan het verkeer veiliger wordt. Hiervoor dienen onder andere het aantal ernstige verkeersgewonden en verkeersdoden terug gedrongen te worden. Het rijbewijs is een van de maatregelen die hiertoe bij kan dragen. Het uiteindelijke doel van het rijbewijs is om de kans op een ongeluk zo klein mogelijk te maken. Daarom dient iedereen die op een motorvoertuig deelneemt aan het verkeer in het bezit te zijn van een rijbewijs. Bij het examen wordt namelijk gekeken naar je rijvaardigheid en hoe geschikt je bent om een voertuig te besturen. Op deze manier kan de overheid optimaal controleren of het veilig is om iemand de weg op te laten. Wij van theorieboek auto helpen u met voorbijrijden.

De verschillende categorieën

Op dit moment kan je een rijbewijs ontvangen voor de volgende voertuigen: bromfietsen, motoren, personenauto’s, vrachtwagens, bussen, trekkers en aanhangwagens. De regels worden daarbij afgestemd op de grootte van het voertuig. Om een voorbeeld hiervan te geven, de bestuurders van een vrachtwagen of een bus zitten vaak een volle dag achter het stuur. Bovendien besturen zij grote en zware voertuigen. Daarom dienen deze chauffeurs extra verantwoordelijk met hun voertuig om te gaan. Hier wordt op ingespeeld met strengere regels voor het vrachtwagen- en bus rijbewijs.

Reacties zijn uitgeschakeld.