Car Theory Book 2023 Driving License B with Practise CD – Auto Theorieboek Engels 2023 Rijbewijs B met Oefen CD-Rom

32,50

Meer informatie

Artikelnummer: 7059100306254153 Categorie:

Auto Theorieboek Engels – Theorieboek Auto Rijbewijs B – Theorie Leren Auto
Auto Theorieboek Rijbewijs B Engels
Het nieuwste Engelse auto theorieboek geproduceerd door de theorie experts van Leertheorie. Het boek is verdeeld over 9 lessen. De 9 lessen zijn de onderwerpen van het CBR. Binnen de lessen vind je kleine hoofdstukken waar de theorie stof op duidelijke wijze wordt gepresenteerd.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefenvragen zodat je kan toetsen wat je hebt geleerd. Het auto theorieboek Engels sluit perfect aan op het Engelse auto theorie-examen van het CBR. Leertheorie heeft jarenlange ervaring met theorie en ook praktijkles. De uitgeverij produceert theorie middelen voor het auto, motor, scooter, tractor en vaarbewijs theorie-examen van het CBR.
Door de speciale opzet en structuur van het boek navigeer je makkelijk door de Engelse auto theorie heen en leer je op slimme wijze. Het Engelse auto theorieboek biedt ook tips en trucs om de stof eenvoudig te onthouden.
Onze verkeersdocenten die ook theorieles klassikaal aanbieden, houden de leerstof van het auto theorieboek constant actueel.
Het boek is inclusief:
– Meer dan 110 vragen
– Uittreksels
– Antwoorden op de 110 vragen
– Overzicht verkeersborden
Gebruik dit auto theorieboek om jezelf goed voor te bereiden op de CBR auto theorie-examen. De oefenvragen in het boek kan je gebruiken om je kennis te toetsen.
Car Theory Book English – Theory Book Car Driving License B – Theory Learning Car
Car Theory Book Driving License B English
The latest English car theory book produced by the theory experts at Leertheorie. The book is divided into 9 lessons. The 9 lessons are the subjects of the CBR. Within the lessons you will find small chapters where the theory material is presented in a clear manner.
Each chapter ends with practice questions so you can test what you have learned. The car theory book English fits perfectly with the English car theory exam of the CBR. Leertheorie has years of experience with theory and also practical lessons. The publisher produces theory resources for the car, motorcycle, scooter, tractor and boat license theory exam of the CBR.
Due to the special design and structure of the book, you can easily navigate through the English car theory and learn in a smart way. The English car theory book also offers tips and tricks to easily remember the material.
Our traffic teachers, who also offer theory lessons in class, keep the subject matter of the car theory book constantly up to date.
The book includes:
– More than 110 questions
– Extracts
– Answers to the 110 questions
– Overview traffic signs
Use this car theory book to prepare yourself well for the CBR car theory exam. You can use the practice questions in the book to test your knowledge.
Auto Theorie CD-ROM – Auto Theorie Oefenen
Dit is de beste Engelse auto theorie cd van Nederland. Het is ideaal om de vragen die het CBR mogelijk zal vragen tijdens je auto theorie-examen te oefenen. De CD bevat 13 auto theorie-examens en kan worden gebruikt op elk apparaat dat een CD Drive heeft. De CD heeft ja / nee vragen, gevaar herkenning en meerkeuze vragen. Het is gemaakt door theorie leraren die de theorie cursus geven.
Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, hiervan moet je 13 of meer vragen goed beantwoorden. Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, hiervan moet je 10 of meer vragen goed beantwoorden. Het onderdeel inzicht bestaat uit 28 vragen, hiervan moet je 25 of meer vragen goed beantwoorden. Dit alles is opgenomen in deze auto theorie CD. Deze auto theorie examens zijn een vertegenwoordiging van de echte auto CBR theorie-examens. Deze CD kan ook goed worden gecombineerd met het theorieboek van de Leertheorie uitgeverij.
Het auto theorie examen kan lastig zijn en een goede voorbereiding is van vitaal belang om te slagen voor het theorie examen. Deze cd is de ideale voorbereiding op het theoretisch examen bij het CBR.
Inhoud
– 20 Auto theorie-examens
– Multiple choice vragen
– Ja / nee-vragen
– Sleepvragen
– Inclusief gevaar erkenning
– Overzicht van fouten
– Volgens recente CBR richtlijnen
– Voorrang situaties
– Systeem vereisten –
Windows
2,33 GHz of sneller x86-compatibele processor of Intel® Atom ™ 1.6GHz of snellere processor voor notebooks Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista (32-bits) Windows 7 (32 bit en 64 bit), Windows 8 (32 bit en 64 bit), Windows 10 (32 bit en 64 bit) of Windows Server 2012 (64 bit) 512 MB RAM (1 GB RAM aanbevolen voor notebooks); 128 MB grafisch geheugen.
Mac OS
Intel Core ™ Duo 1,83 GHz of een snellere processor. Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8, v10.9 of v10.10, 512 MB RAM-geheugen; 128 MB grafisch geheugen.
-Installatie –
Windows
1. Plaats de cd-rom in de cd-rom-drive.
2. Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart, open je de Verkenner en ga je naar de CD-ROM drive en start het programma met behulp van het bestand Startmij.exe.
3. Gebruik de Activeringscode wanneer u de cd voor de eerste keer start.
Apple Macintosh
1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-drive.
2. Open de cd-rom genaamd Leertheorie Examen Trainer op uw bureaublad en het setup-bestand te openen. Als de cd-rom niet op het bureaublad verschijnt, ga je naar de CD-ROM met Finder.
3. Gebruik de Activeringscode wanneer u de cd voor de eerste keer start.
Car License B – English CD-ROM Car Exam Training B – 1300 practice questions – 20 Theory Exams – Designed for the CBR Theory Exam
This is the only English car CD in the Netherlands. It is ideal to practice the questions that the CBR might ask during your English theory exam. You can take the theory exam in English and with this CD you are well prepared. The CD contains 12 theory exams and can be used on any device that can handle a CD disk. The CD has yes/no questions, hazard recognition and multiple choice questions. It has been made by theory teachers that educate the theory course in English for the car and motorcycle license.
The hazard perception part consists of 25 questions, of which you must answer 13 or more questions correctly. The knowledge section consists of 12 questions, of which you must answer 10 or more questions correctly. The insight component consists of 28 questions, of which you must answer 25 or more questions correctly. All this is included in this car theory CD. These car theory exams are a representation of the real car CBR theory exams. This CD can also be combined well with the English theory book of the Leertheorie publisher.
Next to the car theory CD we advise a theory course at Theoryhouse to prepare for the theory exam. The theory exam can be tricky and a good preparation is vital to succeed for the theory exam.
This CD in English is the ideal preparation for the theoretical exam at the CBR
– 12 Car theory exams
– Multiple choice questions and yes/no questions included
– Including hazard recognition
– Overview of mistakes
– According latest CBR guidelines
– Priority situations
– System Requirements –
Windows
2.33 GHz or faster x86-compatible processor or Intel® Atom™ 1.6GHz or faster processor for notebooks Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista (32 bit) Windows 7 (32 bit and 64 bit), Windows 8 (32 bit and 64 bit), Windows 10 (32 bit and 64 bit), Windows 11 or Windows Server 2012 (64 bit) 512MB RAM (1GB RAM recommended for notebooks); 128 MB of graphics memory.
Mac OS
Intel Core ™ Duo 1.83GHz or faster processor. Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8, v10.9 or v10.10, 512MB of RAM; 128MB graphics memory.
-Installation Guide-
Windows
1. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive.
2. If the CD-ROM does not start automatically, open the File Explorer and go to the CD-ROM drive and start the program using the setup.exe file.
3. Use the ACTIVATION CODE when you start the CD for the first time.
Apple Macintosh
1. Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive.
2. Open the CD-Rom called Leertheorie Examen Trainer on your desktop and open the setup file. If the CD-Rom does not appear on the desktop, go to the CD-ROM with Finder.
3. Use the ACTIVATION CODE when you start the CD for the first time.