Auto Theorieboek Engels 2023 Rijbewijs B met Online Oefen code – Car Theory Book 2023 Driving License B with Online Practise Code

32,50

Meer informatie

Artikelnummer: 7059100306254179 Categorie:

Auto Theorieboek Engels – Theorieboek Auto Rijbewijs B – Theorie Leren Auto
Auto Theorieboek Rijbewijs B Engels
Het nieuwste Engelse auto theorieboek geproduceerd door de theorie experts van Leertheorie. Het boek is verdeeld over 9 lessen. De 9 lessen zijn de onderwerpen van het CBR. Binnen de lessen vind je kleine hoofdstukken waar de theorie stof op duidelijke wijze wordt gepresenteerd.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefenvragen zodat je kan toetsen wat je hebt geleerd. Het auto theorieboek Engels sluit perfect aan op het Engelse auto theorie-examen van het CBR. Leertheorie heeft jarenlange ervaring met theorie en ook praktijkles. De uitgeverij produceert theorie middelen voor het auto, motor, scooter, tractor en vaarbewijs theorie-examen van het CBR.
Door de speciale opzet en structuur van het boek navigeer je makkelijk door de Engelse auto theorie heen en leer je op slimme wijze. Het Engelse auto theorieboek biedt ook tips en trucs om de stof eenvoudig te onthouden.
Onze verkeersdocenten die ook theorieles klassikaal aanbieden, houden de leerstof van het auto theorieboek constant actueel.
Het boek is inclusief:
– Meer dan 110 vragen
– Uittreksels
– Antwoorden op de 110 vragen
– Overzicht verkeersborden
Gebruik dit auto theorieboek om jezelf goed voor te bereiden op de CBR auto theorie-examen. De oefenvragen in het boek kan je gebruiken om je kennis te toetsen.
Car Theory Book English – Theory Book Car Driving License B – Theory Learning Car
Car Theory Book Driving License B English
The latest English car theory book produced by the theory experts at Leertheorie. The book is divided into 9 lessons. The 9 lessons are the subjects of the CBR. Within the lessons you will find small chapters where the theory material is presented in a clear manner.
Each chapter ends with practice questions so you can test what you have learned. The car theory book English fits perfectly with the English car theory exam of the CBR. Leertheorie has years of experience with theory and also practical lessons. The publisher produces theory resources for the car, motorcycle, scooter, tractor and boat license theory exam of the CBR.
Due to the special design and structure of the book, you can easily navigate through the English car theory and learn in a smart way. The English car theory book also offers tips and tricks to easily remember the material.
Our traffic teachers, who also offer theory lessons in class, keep the subject matter of the car theory book constantly up to date.
The book includes:
– More than 110 questions
– Extracts
– Answers to the 110 questions
– Overview traffic signs
Use this car theory book to prepare yourself well for the CBR car theory exam. You can use the practice questions in the book to test your knowledge.
20 uur Auto Theorie Engelse Online examentraining
Simuleer een CBR theorie-examen in de Online Examentraining. Beantwoord de vragen en oefen vast voor je daadwerkelijke examen. Verzeker jezelf dat je slaagt en voorkom extra kosten van herexamens. Direct en overal online toegankelijk. Op alle platformen geschikt. Op de smartphone, online op de pc en de tablet!
Inclusief:
– Mobiel oefenen
– Onbeperkt toegang
– Oefenvragen
– Oefen examens
– Foutenoverzicht
20 Hours Car Theory English Online Exam Training
Simulate a CBR theory exam in the Online Exam Training. Answer the questions and practice for your actual CBR theory-exam. Assure yourself that you pass and avoid extra costs for re-examinations. Instantly accessible online anywhere. Suitable on all platforms. On the smartphone, online on the PC and the tablet!
Including:
– Mobile practice
– Unlimited access
– Practice questions
– Practice exams
– Error overview