Auto Theorieboek Engels 2023 Rijbewijs B met Oefenboek – Car Theory Book 2023 Driving License B with Practise Book

32,50

Meer informatie

Artikelnummer: 7059100306254154 Categorie:

Auto Theorieboek Engels – Theorieboek Auto Rijbewijs B – Theorie Leren Auto
Auto Theorieboek Rijbewijs B Engels
Het nieuwste Engelse auto theorieboek geproduceerd door de theorie experts van Leertheorie. Het boek is verdeeld over 9 lessen. De 9 lessen zijn de onderwerpen van het CBR. Binnen de lessen vind je kleine hoofdstukken waar de theorie stof op duidelijke wijze wordt gepresenteerd.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefenvragen zodat je kan toetsen wat je hebt geleerd. Het auto theorieboek Engels sluit perfect aan op het Engelse auto theorie-examen van het CBR. Leertheorie heeft jarenlange ervaring met theorie en ook praktijkles. De uitgeverij produceert theorie middelen voor het auto, motor, scooter, tractor en vaarbewijs theorie-examen van het CBR.
Door de speciale opzet en structuur van het boek navigeer je makkelijk door de Engelse auto theorie heen en leer je op slimme wijze. Het Engelse auto theorieboek biedt ook tips en trucs om de stof eenvoudig te onthouden.
Onze verkeersdocenten die ook theorieles klassikaal aanbieden, houden de leerstof van het auto theorieboek constant actueel.
Het boek is inclusief:
– Meer dan 110 vragen
– Uittreksels
– Antwoorden op de 110 vragen
– Overzicht verkeersborden
Gebruik dit auto theorieboek om jezelf goed voor te bereiden op de CBR auto theorie-examen. De oefenvragen in het boek kan je gebruiken om je kennis te toetsen.
Car Theory Book English – Theory Book Car Driving License B – Theory Learning Car
Car Theory Book Driving License B English
The latest English car theory book produced by the theory experts at Leertheorie. The book is divided into 9 lessons. The 9 lessons are the subjects of the CBR. Within the lessons you will find small chapters where the theory material is presented in a clear manner.
Each chapter ends with practice questions so you can test what you have learned. The car theory book English fits perfectly with the English car theory exam of the CBR. Leertheorie has years of experience with theory and also practical lessons. The publisher produces theory resources for the car, motorcycle, scooter, tractor and boat license theory exam of the CBR.
Due to the special design and structure of the book, you can easily navigate through the English car theory and learn in a smart way. The English car theory book also offers tips and tricks to easily remember the material.
Our traffic teachers, who also offer theory lessons in class, keep the subject matter of the car theory book constantly up to date.
The book includes:
– More than 110 questions
– Extracts
– Answers to the 110 questions
– Overview traffic signs
Use this car theory book to prepare yourself well for the CBR car theory exam. You can use the practice questions in the book to test your knowledge.
Auto Theorie Oefenboek
Dit Auto Oefenboek bevat 780 vragen + antwoorden voor het oefenen van je CBR Auto Theorie-Examen. Met de uitgebreide antwoorden is dit een perfecte manier om te leren en te oefenen.
Het Auto Oefenboek is opgedeeld in 12 examens met 65 vragen per examen, net zoals bij het officiële CBR Auto Theorie-examen. Dit boek kan gebruikt worden ter aanvulling op het auto theorieboek van Leertheorie om zo te stof die je uit dit boek hebt geleerd toe herhalen. Voor de mensen die niet goed kunnen leren uit een boek is dit een perfecte manier om door te oefenen de stof te leren.
Met dit boek met theorie-examens auto zijn al vele geslaagd, we hopen jij binnenkort ook!
Dit is het beste boek in combinatie met het theorieboek om ongestoord en offline te oefenen. Geen digitale afleiding en toch goed oefenen voor het theorie-examen.
Car Theory Exercise/Practice Book
This Car Exercise Book contains 780 questions + answers for practicing your CBR Car Theory Exam. With the comprehensive answers, this is a perfect way to learn and practice.
The Car Practice Book is divided into 12 exams with 65 questions per exam, just like the official CBR Car Theory exam. This book can be used in addition to the car theory book of Learning Theory to repeat the material you have learned from the theory book. For people who can’t learn well from a book, this is a perfect way to learn the material through practice.
Many have already passed with this book with car theory exams, we hope you will too soon!
This is the best book in combination with the theory book to practice undisturbed and offline. No digital distractions while learning and exercising the material.