Auto Theorieboek Engels 2023 met Samenvatting en Apps – English Car Theory Book for CBR Dutch exam 2023 with Summary

29,95

Meer informatie

Artikelnummer: 7059101161218070 Categorieën: ,

AutoTheorieboek Engels 2022 met Samenvatting en Apps, Boek Theorie Leer en Oefen voor CBR theorie-examen 2022. Theory Book with Summary and Apps – Car Manual for CBR Dutch exam 2022.
Wil je alle regels over autorijden in Nederland studeren en leren? Dan is dit voor jou het beste pakket voor de scherpste prijs op de markt.
Studeer voor de rij-theorie in Nederland met het Auto Theorieboek 2022 in het Engels. Gebruik de samenvatting van het theorieboek om te herhalen wat je hebt geleerd. Zoek, vergelijk en leer eenvoudig alle lokale verkeersborden in de verkeersborden-app. Oefen voorrangssituaties op de app, die je ook helpen bij de voorbereiding op het oefenexamen.
Dit pakket is inclusief:
AUTO THEORIEBOEK 2022 ENGELS English Theory Book 2022
Bereid je voor op je rijexamen met het nieuwe Auto Theorieboek 2022 Engels, het meest gekozen theorieboek van de rijscholen! Zoek duidelijke beschrijvingen die zijn geschreven in eenvoudig en duidelijk Engels, die worden ondersteund met afbeeldingen om de tekst te verduidelijken en u te helpen leren. Het theorieboek Auto Theorieboek 2022 richt zich alleen op de informatie die nodig is voor het examen, dus je kunt er zeker van zijn dat je alleen leert wat belangrijk is.
SAMENVATTING – THEORIE IN HET KORT Summary of the Theory Book
Om je te helpen onthouden wat je hebt geleerd in het Engelse Auto Theorieboek 2022, hebben we een samenvatting gemaakt van het belangrijkste materiaal van elke les. Handig om te weten: deze stof MOET je weten.
VERKEERSBORDEN APP Tijdens de examens en tijdens je rijervaring kom je verschillende verkeersborden tegen. Vaak lijken de verkeersborden erg op elkaar en zijn ze dus moeilijk te onderscheiden. Het Engelse Auto Theorieboek 2022 bevat alle verkeersborden die je moet kennen tijdens het examen, met Engelse uitleg. De verkeersborden-app helpt u echter om eenvoudig alle lokale verkeersborden te vinden en te bestuderen, overzichtelijk weergegeven per categorie (uitleg in Nederlands).
PRIORITEIT APPS Je ontvangt ook de prioriteits-app. Met deze app kun je je leren in praktijk brengen en echte situaties oefenen om de prioriteitsregels te oefenen. Dit is voor veel studenten vaak een blokkering. Blijf dus oefenen met de app!
Snelste levering van Nederland Bestel dit boek voor 13:00 uur en krijg het vanavond nog in je brievenbus.
English Description===========
Do you want to study and learn all the rules about driving in the Netherlands? Then this is the best package for you for the best price on the market.
How to use this package:
Study driving theory in the Netherlands in the Car Theory Book 2022.
Use the Summary of the Theory Book to repeat what you have learned.
Easily look up, compare and learn all the local traffic signs in the traffic signs app.
Practice priority situations on the app, that will also help you prepare for the practice exam.
This package includes:
CAR THEORY BOOK 2022 Prepare for your driving exams with the Car Theory Book 2022, the most chosen theory book by the driving schools! Find clear descriptions which are written in simple and straightforward English, that are supported with images to clarify the text and help you learn. The Car Theory Book 2022 theory book focuses only on the information required for the exam, so you can be sure you are learning only what is important.
SUMMARY – THEORY IN BRIEF To help you memorise, what you have learned in the Car Theory Book 2022, we have prepared a summary of the most important material of each lesson.
TRAFFIC SIGNS APP
In the exams and throughout your driving experience you will come across various traffic signs. Very often the traffic signs look very similar to one another and it so, hard to distinguish. The Theory Book 2022 has all the traffic signs, required to know in the exam. However, the traffic signs app helps you to easily find and study all the local traffic signs, displayed clearly per category.
PRIORITY SITUATION APPS
You will also receive the priority app. With this app, you can put your learning to practice and rehearse real situations to practice the priority rules. This often comes as a blocker for many students. So keep rehearsing with the app!
Fastest delivery in The Netherlands Order before 1PM and receive this book tonight.