Home / Auto rijbewijs halen: tips en faq

Auto rijbewijs halen: tips en faq

rijbewijs gehaaldDe overheid wil graag dat het deelnemen aan het verkeer veiliger wordt. Hiervoor dienen onder andere het aantal ernstige verkeersgewonden en verkeersdoden terug gedrongen te worden. Het rijbewijs is een van de maatregelen die hiertoe bij kan dragen. Het uiteindelijke doel van het rijbewijs is om de kans op een ongeluk zo klein mogelijk te maken. Daarom dient iedereen die op een motorvoertuig deelneemt aan het verkeer in het bezit te zijn van een rijbewijs. Bij het examen wordt namelijk gekeken naar je rijvaardigheid en hoe geschikt je bent om een voertuig te besturen. Op deze manier kan de overheid optimaal controleren of het veilig is om iemand de weg op te laten. Wij van theorieboek auto helpen u met voorbijrijden.

De verschillende categorieën

Op dit moment kan je een rijbewijs ontvangen voor de volgende voertuigen: bromfietsen, motoren, personenauto’s, vrachtwagens, bussen, trekkers en aanhangwagens. De regels worden daarbij afgestemd op de grootte van het voertuig. Om een voorbeeld hiervan te geven, de bestuurders van een vrachtwagen of een bus zitten vaak een volle dag achter het stuur. Bovendien besturen zij grote en zware voertuigen. Daarom dienen deze chauffeurs extra verantwoordelijk met hun voertuig om te gaan. Hier wordt op ingespeeld met strengere regels voor het vrachtwagen- en bus rijbewijs.

Hoe zit het rijbewijs in elkaar?

Alle bestuurders hebben een zogeheten puntenrijbewijs. Dit betekent dat je bij het rijden onder invloed strafpunten kunt krijgen. Als je binnen 5 jaar 2 keer veroordeeld wordt voor rijden onder invloed,

waarbij je de 2e keer 1,3 promille of meer in je bloed hebt, dan ben je je rijbewijs direct kwijt. Voor een nieuw rijbewijs dien je opnieuw examen te doen. Verder moet je je rijkgeschiktheid aantonen. Heb je bij de tweede veroordeling minder dan 1,3 promille in je bloed, dan krijg je een strafpunt. Bovendien gaat de periode van 5 jaar dan meteen opnieuw in. Dit zorgt ervoor dat mensen die regelmatig onder de invloed rijden strenger aangepakt kunnen worden.

Het beginnersrijbewijs

Als beginnende bestuurder ontvang je een beginnersrijbewijs. Dit is hetzelfde als een normaal rijbewijs, maar kent een extra strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Je ontvangt hierbij een strafpunt op het moment dat de politie je staande houdt bij een verkeersovertreding. Dit kan te snel rijden zijn, bumper kleven of het veroorzaken van een ongeluk. Bij de tweede overtreding en je tweede strafpunt wordt je aangemeld bij het CBR, waar verder onderzoek naar je rijvaardigheid gedaan zal worden.

Wanneer kan je rijles nemen en rijexamen doen voor een autorijbewijs?

Je mag vanaf 16,5 jaar rijles nemen als je een autorijbewijs wilt halen. Verder mag je met 16,5 jaar een tussentijdse toets doen. Het praktijkexamen mag gedaan worden zodra je de leeftijd van 17 jaar hebt bereikt. Dit kan vanwege de maatregel 2toDrive. De minimum leeftijd is omlaag gegaan van de voorheen minimum leeftijd van 18 jaar.

Wat is 2toDrive?

2todrive

Jongeren veroorzaken relatief gezien veel verkeersongelukken. Dit komt vanwege het gebrek aan ervaring. Door middel van de maatregel 2toDrive kunnen jongeren echter al vanaf 17 jaar een rijbewijs halen. Ze dienen dan echter nog wel tot hun 18e met een coach te rijden. Op deze manier kunnen ze rijervaring opdoen. Een coach dient ten allen tijde een begeleiderspas bij zich te hebben, waarop hun naam vermeld staat. Als 17-jarige kan je pas een autorijbewijs (B) aanvragen als je ook een begeleiderspas hebt aangevraagd. Zonder deze pas valt een rijbewijs pas op je 18e aan te vragen. De maatregel is experimenteel gebruikt vanaf 1 november 2011 en gaat definitief in op 1 november 2017. Een tussentijds evaluatie toont aan dat begeleid rijden door jongeren zeer serieus genomen wordt en dat er inderdaad veel rijervaring opgedaan wordt.

Je rijexamen vanaf 17 jaar

Om een praktijkexamen te mogen aanvragen en doen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), dien je dus minimaal 17 jaar te zijn. De enige voorwaarden hiervoor zijn dat je in bezit bent van een theoriecertificaat en de eigen verklaring hebt ingevuld. Als je geslaagd bent voor je examen, kan je een rijbewijs gaan aanvragen via het gemeentehuis in je eigen gemeente. Voor meer informatie over rijlessen en het doen van je rijexamen kun je terecht bij de website van het CBR. Voor meer informatie over de maatregel 2toDrive kun je terecht bij 2toDrive.nl.

Het invorderen van je rijbewijs

Je rijbewijs kan ingevorderd worden als de politie vindt dat je de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt. Hieronder vallen onder andere het rijden onder invloed van alcohol en drugs en te hard rijden met een overschrijding van 50 kilometer of meer. Als je rijbewijs is ingevorderd, wordt door het CBR onderzocht of je nog wel veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit wordt onder andere besloten op basis van het politierapport. Via dit rapport wordt ook bepaald welke maatregelen verder ondernomen moeten worden. Je kan hierbij denken aan het doen van een cursus, het ondergaan van een onderzoek of zelfs het compleet ongeldig verklaren van een rijbewijs.

Rijden in Europa

europese vlagBinnen europa gelden overal overeenkomende regels aan een rijbewijs. Alle bestuurders hebben dus aan dezelfde soort eisen te voldoen om een rijbewijs te ontvangen. Daarmee zijn de regels nu over de gehele EU gelijk getrokken. Parlementaiers van alle euro landen zijn onderhevig aan dezelfde richtlijnen en eisen. Dit geldt zowel voor het rijbewijs als voor het rijexamen. Deze eisen staan vermeldt in de euro  rijbewijsrichtlijn, die in 2013 is ingevoerd. Er zijn hierdoor een aantal dingen veranderd voor Nederlanders. Er zijn nu totaal 3 verschillende categorieën bekend voor het moterrijbewijs: lichte motor (A1), middelzware motor (A2) en zware motor (A). Ook wordt er nu verschill gemaakt voor zware en lichtere bussen en vrachtwagens.

Wat zijn de eisen voor rijgeschiktheid?

Als je wilt gaan rijden met een motorvoertuig, dien je zowel fysiek als geestelijk gezond te zijn. Het kan zijn dat je hierover een formulier Eigen Verklaring dient in te vullen. Soms dient een arts hier informatie aan toe te voegen. Je kan dan zelf bepalen welke arts je wilt bezoeken. In sommige gevallen, zoals bij bepaalde gezondheidsbeperkingen of problemen, dient een specialist een rapport op te stellen. Het CBR gebruikt al deze gegevens om je te beoordelen. Uiteindelijk blijf jij de eindverantwoordelijke bij deelname aan het verkeer.

Wanneer wordt je rijgeschiktheid beoordeelt?

Dit kan om verschillende redenen gebeuren. Dit wordt onder andere gedaan als je een of meerdere vragen op het formulier Eigen Verklaring bevestigend beantwoordt. Verder worden alle bestuurders vanaf de leeftijd van 75 jaar bij elke verlenging van hun rijbewijs gekeurd. Dit gebeurt elke 5 jaar. Dit wordt gedaan vanwege eventuele lichamelijke problemen die het besturen van een motorvoertuig bemoeilijken. Bij de aanvraag van een rijbewijs C of D, voor respectievelijk vrachtwagen en bus, worden verder hogere eisen gesteld. Hier is een medische keuring aan verbonden bij een door het CBR gekozen arts. Je kunt ook zelf om een beoordeling vragen als je twijfels hebt over je rijgeschiktheid. Hier neemt het CBR dan een bindend besluit over. Je vindt meer informatie over deze procedure op de website van het CBR. Er zijn kosten verbonden aan zowel de procedure als aan het medisch onderzoek.

Door de politie opgelegd onderzoek

In sommige gevallen zal de politie, bij twijfel over je geschiktheid om een motorvoertuig te besturen, contact opnemen met het CBR. Dit kan ook gedaan worden door de officier van justitie. Als dit gebeurt, volgt er een onderzoek volgens de Vorderingenprocedure. Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid te waarborgen. Je kunt op de website van het CBR zelf meer informatie vinden over hoe deze procedure in zijn werk gaat. Zoals vermeld ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die gemaakt worden bij de procedure en/of bij benodigde medische onderzoeken.

Rijden onder eigen verantwoordelijkheid

Uiteindelijk blijf jezelf altijd de eindverantwoordelijke voor een veilige deelname aan het verkeer. Als je bijvoorbeeld veranderingen in je gezondheid hebt, is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts en dit verder te bespreken. Een zorgverlener is verplicht om jou te melden wat de invloed van eventuele gezondheidsproblemen of medicatie op je deelname in het verkeer is. Dit kan ertoe leiden dat je besluit tijdelijk te stoppen met rijden. Deze wijziging kan je ook doorgeven aan het CBR. Dit elimineert de onzekerheid over het wel of niet rijden. De website van het CBR biedt meer informatie over het rijden bij een aantal veel voorkomende gezondheidssituaties.